Kázání v Kafarnaum

Deuteronomium 18,15-20; Židům 10,26-31; Markovo evangelium 1,21-28 Drazí v Kristu, dnešní příběh nás přivádí spolu s novými Ježíšovými učedníky do synagogy v Kafarnaum. A hle, Ježíš se tam ujímá slova a promlouvá. A to, co se tam v rámci jeho kázání odehrává, to nám mysl nebere už pěkná dvě milénia a staví nás to před to, abychom o Ježíšovi… Pokračovat ve čtení Kázání v Kafarnaum

Publikováno
V rubrikách kázání

Čest památce. Karel Farský

Sírachovec 44,10-15; Římanům 5,1-5; Matoušovo evangelium 25,14-29 Drazí v Kristu,dnešní Ježíšovo podobenství je dalším z těch několika nemnohých, které činí rozpaky. Ne snad, že by nás hned zprvu usvědčovalo z hříchu, anebo nás činilo jinak provinilými, je však podobenstvím o práci. A to ve smyslu toho, že odměna za řádně odvedenou práci je zase především jen více práce.… Pokračovat ve čtení Čest památce. Karel Farský

Publikováno
V rubrikách kázání

Dar pokoje

Skutky apoštolské 15,1-2.22-29; Efezským 1,15-23; Janovo evangelium 14,23-29 Drazí v Kristu, do mého života vstoupil Kristus v období, kdy jsem dospíval. Nevyrůstal jsem v praktikující křesťanské rodině. On ke mně přišel a řekl mi: „Budu u Tebe bydlet“. Trošku jako tomu zvědavému maličkému Zacheovi, který si asi jinak neměl na co příliš prakticky ve svém světském každodenním životě… Pokračovat ve čtení Dar pokoje

Publikováno
V rubrikách kázání

Víra, a nikoli poznání

List Jakubův 2,14-21; Markovo evg 7,31-37 Drazí v Kristu, dnešní evangelijní příběh nás seznamuje z dalším z mnoha Ježíšových zázračných uzdravení. Jeho uzdravujících skutků je tolik, že jsme se už odnaučili hledět s úžasem na samotný akt uzdravení, že už hledáme jakékoli jiné boční jinotaje, zmínky, které zázračné setkání s Ježíšem doprovází. Přesto hlavní a ústřední je ten fakt, že… Pokračovat ve čtení Víra, a nikoli poznání

Publikováno
V rubrikách kázání

Matka Páně Marie

Kniha Přísloví 9,1-6; Zjevení Janovo 11,19-12,6.10; Lukášovo evangelium 1,46-55 Drazí v Kristu, když navštěvuji bohoslužby naší církve, musím doznat, že tím, co v mých očích naši církev nejvíce pozvedá nad jiné, je nezaměnitelný podpis, tón, dozvuk a přístup, který je určován našimi duchovními ženami. Jsou to právě farářky, které naši církev nesly svými modlitbami v období minulého režimu.… Pokračovat ve čtení Matka Páně Marie

Publikováno
V rubrikách kázání

Utišení bouře

Jób 38,1-11; 2. list Korintským 5,14-17; Markovo evangelium 4,35-41 Drazí, bratři, sestry, v naší modlitebně je jediné dílo hodné ocenění uměleckého. Je na něm právě znázorněn vypjatý okamžik učedníků na lodi, jež se zmítá v mořské bouři. Jediný klidný je v pololeže Ježíš, který jakoby se zvednutým ukazovákem hlásil o slovo. Nebojte se, byť jste… Pokračovat ve čtení Utišení bouře

Publikováno
V rubrikách kázání

Svědectví apoštolů

Ezechiel 34; 1. Janova 1,1-2,2; Jan 20,19-31 Bratři a sestry, zítřkem má skončit ten třetinu roku trvající nouzový stav. Nevím, jestli čekáte nějakou závratnou změnu, myslím, že nás mnohá z omezení neopustí. Za tu dobu posledních měsíců vyplavalo na povrch nemálo věcí, které před příchodem koronaviru dlely ve skrytosti. Jako by ta situace vyvolaná nouzí vyplavila… Pokračovat ve čtení Svědectví apoštolů

Publikováno
V rubrikách kázání

Zamilujte si světlo!

Izajáš 5,1-4; Efefzským 2,4-10; Janovo evangelium 3,14-21 Vážení, v dnešním evangeliu Ježíšova promluva začíná vzpomínkou na události, kdy Mojžíš putoval s izraelity pouští. Izraelite, jako již ponevíkolikráté, navzdory tomu, že byli přímými svědky božích divů, Jeho zásahů, opět podlehli malomyslnosti. Co by ještě chtěli víc? Viděli tryskat vodu ze skály, viděli moře se rozestoupit, viděli… Pokračovat ve čtení Zamilujte si světlo!

Publikováno
V rubrikách kázání

Čas k pokání a půst

Genesis 9,8-15; 1. Petrova 3,18-22; Marek 1,12-15 Drazí v Kristu, vítejte na naší první postní bohoslužbě, na první neděli tohoto postního období. Je to již zpravidla, že v tento čas pokaždé čteme o Ježíšově zápolení s pokušením na poušti. Spojujeme souvislost vyjití do pouště s aktem křtu, úlohu svatého Ducha evokujeme vjemy spojené s dlením… Pokračovat ve čtení Čas k pokání a půst

Publikováno
V rubrikách kázání

Vakcinace

Izajáš 42,1-4.6-7; Skutky apoštolské 10,34-38; Jan 5,1-9 Vážené sestry, vážení bratři, pokoj vám! Dnešní bohoslužbu tradiční církve slaví křest Pána Ježíše Krista. Jde o završení vánočního období. Věroučné zdůvodnění je zcela jasné: Ten, který je čistý a bez hříchu, dokonce počatý z panny a zrozený v rodné vísce Davida-mesiáše – Ten, který obmytí křtu nepotřebuje,… Pokračovat ve čtení Vakcinace

Publikováno
V rubrikách kázání