Otevřené dveře

Nedělní bohoslužby od 17 hodin

Setkání nad Biblí: Čtvrtek od 17 hodin

Pravidelné čtvrteční bohoslužby v Seniorcentru SeneCura Slivenec od 14 hodin.