Novinky

21. října 2021 čtvrtek, 9-13h
Chystání obložených chlebů pro lidi bez přístřeší
Společná činnost lidí dobré vůle v kuchyni Farního úřadu, Prvomájová 909/7.

23. října 2021 sobota,
Zážitková výprava za poznáním „Rozcestník“: vrch Vítkov, 9-16h
Výlet pro rodiny s dětmi po stopách národních, obsazích biblických.

30. října 2021 sobota, 9-15h
Turnaj v malé kopané pro všechny na okrajích sportovní kariéry
Hala Motorlet, Radlická 298/105, Praha 5 – Radlice.
Oslovte nás v případě zájmu o přihlášení vlastního družstva (4+1 či 5+1), či jako jednotlivci.
Výtěžek jde na příspěvek Sociálně terapeutické dílny Nazaret.

31. října 2021 neděle, 17h
Bohoslužba se vzpomínkami na naše zesnulé
Na Farní úřad nahlašte jména těch, jež chcete při pietním modlitebním ztišení vzpomenou a zahrnout v kartičce obětinky do věnce života.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3,16

28. listopadu 2021 neděle, 9:30
Ekumenická bohoslužba ve sboru ČCE
Slavnostní společná bohoslužba na zahájení Adventu.
Sbor ČCE Na Betonce 14
Bohoslužba nahrazuje pravidelnou nedělní bohoslužbu v sídle Náboženské obce od 17h.

„Finanční sbírka na pomoc obětem bouře na jižní Moravě“

Finanční pomoc posílejte na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie:
2501867242/2010, variabilní číslo 200

Ve čtvrtek 24. června se přes Moravu přehnala bouře nebývalých rozměrů. Tornádo a silné krupobití zdevastovalo a doslova smetlo obce Hrušky, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Lužice a další vesnice na jihu Moravy. Jde o živelnou katastrofu, která nemá v naší novodobé historii obdoby. Tragédie připravila během chvíle stovky lidí o střechu nad hlavou a vyžádala si nejméně dvě stovky zraněných. Počet obětí na životech dosud není znám. Vesnice nyní čekají likvidace škod a snaha o obnovu života.
Hluboce soucítíme s lidmi postiženými touto katastrofou a vyhlašujeme sbírku na pomoc lidem na jižní Moravě. Výtěžek sbírky pomůže do poslední koruny obětem ničivé bouře.

CČSH a českoslovenští legionáři