Novinky

Bohoslužba se vzpomínkami na zesnulé 6. listopadu 2022 od 17 hodin

Ekumenická bohoslužba 13. listopadu 2022 od 9:30 ve sboru ČCE Na Betonce 14 (bohoslužba nahrazuje odpolední nedělní bohoslužbu)

Vánoční bohoslužby (Prvomájová 909/7):
Sobota 24. prosince 2022 od 15 hodin: Posezení s koledami
Neděle 25. prosince 2022 od 9 hodin: Hod vánoční (nahrazuje nedělní odpolední bohoslužbu)