Novinky

13. května 2021 čtvrtek, Slavnost Oslavení Páně od 17 hod.

„Sílu svého mocného působení Bůh prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých
a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly
i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak
i v budoucím.“

Efezským 1,20.21

29. května 2021 sobota, Turnaj malé kopané CČSH od 10 hod.

Místo konání bude teprve blíže určeno v návaznosti na počet přihlášených týmů.

Oslovte nás v případě zájmu o přihlášení vlastního družstva (4+1 či 5+1).

Výtěžek jde na příspěvek Sociálně terapeutické dílny Nazaret.

„Ještě jako jinoch, dříve, než jsem se vydal na cesty, jsem si otevřeně ve svých modlitbách vyprošoval moudrost. Před chrámem jsem o ni prosil a až do konce života ji budu vyhledávat.“
Sírachovec 44,13.14

30. května 2021 neděle, Ekumenická bohoslužba ve sboru ČCE od 9.30 hod.

Sbor ČCE, Na Betonce 14, Praha – Radotín

Nahrazuje pravidelnou nedělní bohoslužbu CČSH od 17 hod.

Účast dle epidemických nařízení fyzicky, anebo prostřednictvím videokonference https://meet.jit.si/kostelradotin

„Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.“Žalm 33,1

5. až 7. července 2021 výlet Náboženské obce do oblasti města Hlinska
Ubytování v penzionu Horalka (při bližším zájmu nás neváhejte kontaktovat)