Novinky

Milovaní v Kristu!
Doba šířící se pandemie covid-19 zahalila celý náš svět temnotou. Možná právě uprostřed této tmy a mnohých bolestí toužíme víc než kdy jindy po Světle, které dává naději. To Světlo bylo lidstvu darováno skrze narození Ježíše Krista v Betlémě.
Program letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů nám předkládají křesťané z Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu, kteří se nyní nacházejí v mimořádně těžké situaci kvůli ekonomickému kolapsu jejich země. Tím silněji vyznívají jejich slova o naději a světle! Jak přiléhavé! Tito křesťané z Východu nás zvou vydat se opět na cestu za tímto Světlem – na cestu společné modlitby a rozjímání nad slovem Písma a v ekumenickém společenství. Kéž bychom nezůstali neteční vůči tomuto pozvání.
Nechoďme za hvězdami, které vyjdou a zhasnou. Ty jsou často jen bludičkami. Pojďme podobně jako mudrci z Východu a pokloňme se před Králem králů. Pojďme společně za Světlem a pak s tímto Světlem do svého okolí, které mnohdy tápe, bloudí a nevidí toto životodárné Světlo. A přece to Světlo svítí! Vydává o něm svědectví také Janovo evangelium 1,5: „To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.“ Kéž toto Světlo Ježíš osvěcuje i naše putování tímto světem.
Mgr. Tomáš Tyrlík
předseda ERC v ČR
Mons. Tomáš Holub
delegát ČBK pro ekumenismus

Dne 31. 3. 2022 se od 10 – 16 hodin v prostorách ústředí Církve československé husitské, Wuchterlova 5, Praha 6 – Dejvice bude konat akce nazvaná:

Komenský – posel porozumění“ – duchovně kulturní setkání při příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského.

Toto připravované setkání bude mít tři části: historickou, teologickou a praktickou a bude proloženo písněmi z Amsterdamského kancionálu a přednesem textů z Komenského díla. V rámci setkání vystoupí se svými příspěvky teologové, historikové, pedagogové a umělci:

Jaroslav Hrdlička: J. A. Komenský a CČSH

Zástupce Knihovny J. A. Komenského v Praze: J. A. Komenský v umění 19. a 20. století

Martin Jindra, Marcel Sladkowski: J. A. Komenský ve výtvarné tvorbě CČSH

Bohdan Kaňák: Osobnost Jana Amose Komenského v díle Miloslava Kaňáka

Martin Horyna: Jan Amos Komenský a hudba

Marek Feigl: Komenského Labyrint světa v komparaci s tématy novější filosofie

Tomáš Novák: Irénické aktivity Komenského

Hana Tonzarová: J. A. Komenský a ekumenismus

Pavel Kolář: Bohoslužebná památka Jana Amose Komenského v Českém misále a Bohoslužebné knize Církve československé

Zdeněk Kovalčík: Písně J. A. Komenského ve Zpěvníku CČS(H)

Eva Vymětalová Hrabáková: Komenského Pampaedia a důrazy ve výchově pro děti a dospívající v 21. století

Tomáš Butta: Ohlasy Jana Amose Komenského v náboženské výchově a výuce Církve československé husitské

Klára Smolíková: J. A. Komenský v knižní tvorbě pro mládež

„Finanční sbírka na pomoc obětem bouře na jižní Moravě“

Finanční pomoc posílejte na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie:
2501867242/2010, variabilní číslo 200

Ve čtvrtek 24. června se přes Moravu přehnala bouře nebývalých rozměrů. Tornádo a silné krupobití zdevastovalo a doslova smetlo obce Hrušky, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Lužice a další vesnice na jihu Moravy. Jde o živelnou katastrofu, která nemá v naší novodobé historii obdoby. Tragédie připravila během chvíle stovky lidí o střechu nad hlavou a vyžádala si nejméně dvě stovky zraněných. Počet obětí na životech dosud není znám. Vesnice nyní čekají likvidace škod a snaha o obnovu života.
Hluboce soucítíme s lidmi postiženými touto katastrofou a vyhlašujeme sbírku na pomoc lidem na jižní Moravě. Výtěžek sbírky pomůže do poslední koruny obětem ničivé bouře.

CČSH a českoslovenští legionáři