nedělní BOHOSLUŽBA od 17 hodin

Kdokoli tě vyšle na jednu míli, jdi s ním dvě. (Mt 5,41)

  • rodinné bohoslužby
  • služba svátostí Večeře Páně u lůžka nemocného
  • výuka náboženství (nejen pro děti); poradenství v oblasti náboženství a spirituality; biblický diskuzní kroužek; pastorační rozhovor s duchovním
  • svátost pokání (osobní zpověď za přítomnosti duchovního)
  • příprava a uvedení do svátosti manželské
  • příprava a uvedení do svátosti křtu
  • smuteční modlitební rozloučení (pohřební obřady)

Vzývejme Boha a děkuje mu za to, že chce tvořit s námi společenství a že nás tím přivádí k dokonalé radosti: děkujme mu, že přes lidskou rozdílnost tvoříme v Kristově církvi jednotu služby, která přináší ovoce pro Boží království.
Prosme za odpuštění, že jsme v průběhu všedních dní vyhradili příliš málo času k setkání s Bohem: že jsme v nedokonalých bratřích a sestrách církve Kristovy často nepoznávali „přátele Kristovi“.
Prosme Boha o pomoc, abychom podněty z jeho slova správě přijímali a přinášeli je do lidských společenství…

Pravidelný program

Nedělní bohoslužba od  17.00 v Modlitebně Karla Farského (1. patro)

Čtvrteční biblická meditace od 17.00 v Modlitebně Karla Farského (1. patro)

Farní úřední hodiny
po individuálním telefonickém sjednání