Dar pokoje

Skutky apoštolské 15,1-2.22-29; Efezským 1,15-23; Janovo evangelium 14,23-29 Drazí v Kristu, do mého života vstoupil Kristus v období, kdy jsem dospíval. Nevyrůstal jsem v praktikující křesťanské rodině. On ke mně přišel a řekl mi: „Budu u Tebe bydlet“. Trošku jako tomu zvědavému maličkému Zacheovi, který si asi jinak neměl na co příliš prakticky ve svém světském každodenním životě… Pokračovat ve čtení Dar pokoje

Publikováno
V rubrikách kázání